logo

Morlanda hembygdsförenings anvisningar för personregister

Dessa anvisningar beskriver föreningens hantering av personregister i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Fastställda i föreningen 2018-05-15.

Registeransvariga

Föreningens registeransvariga är föreningens kassör och som biträde föreningens ordförande.

Förteckning av register

Föreningen för endast ett personregister i form av medlemsförteckning i föreningens adminstrativa program på lokal dator som förvaltas av föreningens kassör.

Säkerhetskopiering av register

Föreningens medlemsförteckning säkerhetskopieras med hjälp av föreningens administrativa program till separat media som med jämna mellanrum förvaras på annan plats.

Innehåll i medlemsregister

Medlemsregistret innehåller endast uppgifter som är nödvändiga för att förteckna och kommunicera med personer som är medlemmar i föreningen, det vill säga namn, adress, mejladress, telefonnummer och uppgifter om betalda medlemsavgifter.

Tillgång till medlemsregister

Medlemsregistret är tillgängligt för i första hand föreningens kassör och i samband med arbetsmöten övriga ledamöter i styrelsen. Registret lämnas aldrig ut till tredje part.

Borttagning från medlemsregister

Medlem som avlidit, begärt utträde eller underlåtit att betala medlemsavgiften under 3 år anses inte längre som medlem och motsvarande uppgifter raderas ut medlemsregistret.