logo

Morlanda hembygdsförenings
styrelse 2018 - 2019


Ordförande: Lars Eric Olsson (0706 36 26 50)
Vice ordförande: vakant
Kassör: Monica Blixt
Sekreterare: Tomas Selling
   
Övriga ledamöter:   Hans Björklund
  Elisabet Mansjö
  Britt Nilsson
   
Suppleanter: Lisbeth Gustafsson
  Inga-Lill Abin
  Lena Kimfalk
   
Epost: info@morlanda.org

 

Styrelsemöte
Styrelsemöte sommar 2017