Kulturvandring Långeland-Enersbacken 2013-07-14

Enersbacken 1
Gruppen i god fart längs landsvägen från Stensbo skola
Enersbacken 2
Britt "undervisar" på platsen för Långelands gamla skola
Enersbacken 3
Vid korsningen med gamla häradsvägen ned till häradskajen
Enersbacken 4
Vandringen mot Enersbackens torpställe gick längs vackra tjärnar
Enersbacken 5
Torpet Enersbacken då det begav sig ...
Enersbacken 6
... men idag är bara delar av grunden kvar
  Tillbaka till fotoalbum