Kulturvandring på Morlanda kyrkogård 2013-07-27

Morlanda 1
Gruppen samlad framför Morlanda kyrka
Morlanda 2
Guiden Tomas Selling pekar ut intressanta gravar
Morlanda 3
Framför kyrkstallarna berättas om äldre tiders begravningsbestämmelser
Morlanda 4
Inte lätt att tolka de gamla inskriptionerna
  Tillbaka till fotoalbum