Årsmöte i Ellös folkets park 2015-03-19

Morlanda hembygdsföreningens årsmöte ägde rum i Ellös folkets park 2015-03-19. Förutom sedvanliga förhandlingar fick de församlade lyssna till Tomas Selling som berättade om folkparkrörelsen i allmänhet och Ellös folkets park i synnerhet. Tomas föredrag kompletterades med uppskattade ljudillustrationer. Bland de församlade medlemmarna kunde ett flertal fylla i Tomas text med lite egna minnen från parken.

Som vanligt avslutades mötet med glada samtal och lotteri, hemgjorda landgångar och hembakade kakor. Stort tack till de som arbetat med den mycket goda förtäringen.

Ellösparken 1
Inga invändningar från de församlade under mötet
Ellösparken 2
Lilian avtackades efter mycket fina insatser under många år i styrelsen
Ellösparken 3
Eftersnack med berättaren Tomas Selling
Ellösparken 4
Vem blir nästa vinnare i lotteriet?
Ellösparken 5
Några medlemmar diskuterar med Hans, som hjälpte till med ljudillustrationerna
Ellösparken 6
Elving, kvällens turgubbe, reser sig åter för att hämta en av sina många vinster
  Tillbaka till fotoalbum