Bua dansbana. Kulturvandring i Hästekälla 2012-07-08

Något redigerat utdrag ur "Morlanda hembygdsbok V"

Den 7 maj 1927 invigdes Bua dansbana. Den låg i vacker grönska vid vägen mellan Hästekälla och Huseby.

Det var några ungdomar från trakten som stod bakom och med hjälp av de äldre byggdes dansbanan. Bönderna runt om ställde upp med virke, redskap och handkraft. För att anordna offertlig dans fordrades tillstånd och dessutom skulle man uppfylla en del förpliktelser. Man skulle hålla med ordningsvakt, ej försälja sprit eller pilsner och ansvara för allmän ordning och reda på festplatsen. Tillståndsbevisen utfärdades för varje tillfälle och på en ansvarig person.

Dansbanan var mycket populär. Den öppnades varje år på pingtsafton och sedan var det dans nästan varje lördag. Säsongen avslutades i början av september. Man startade klockan 19 och höll på till midnatt. För pingstafton och midsommarafton erhöll man utsträckt tid till två på natten. På söndagar samt pingstdag och midsommardag fick man ej anordna dans. Dåtidens religiösa syn satte stopp för detta.

Musiken ordnades i allmänhet genom spelemän från socknen, men vid de stora tillställningarna hyrde man utsocknes musiker.

Från gottekiosken såldes godis och läsk. Men det kunde ändå bli en del fylla och bråk, som ordningsvakten, oftast fjärdingsmannen, fick klara upp. I sina rapporter till landsfiskalen klagar fjärdingsmannen främst på pojkarna från Hälleviksstrand, som ofta ville ställa till bråk. Han framförde också misstankar att det troligen fanns en hel del hembränt att hämta på "Strana".

Sommaren 1933 var sista säsongen för dansbanan. De drivande krafterna hade helt enkelt inte tid att sköta dansen längre. En del hade arbeten i Göteborg, andra höll på att gifta sig och flera började engagera sig i det politiska livet.

I januari 1934 beslöt styrelsen att avyttra byggnaderna och auktion hölls på våren. Dansbanan, gottekiosken och biljettkuren inköptes av en av ordningsvakterna för 50 kronor. Dansbanegolvet blev ett fint blankt logränne, gottekiosken redskapsbod och biljettkuren förråd för bikupor.