logo

Årsmötet tisdag 30 mars 2021

Styrelsen har på grund av gällande restriktioner beslutat att årets föreningsmöte kommer att genomföras utan medlemmar närvarande. Medlemmarna kommer att ges möjlighet att rösta
... på Internet med länken här till höger ->
... genom mejl till arsmote@morlanda.org
... eller med brev till Elisabet Mansjö, Vadhusberget 12, 474 95 Hälleviksstrand.
... eller till någon av följande styrelsemedlemmar personligen:
- Monica Blixt, Barrevik 180, 474 94 Hälleviksstrand (0739-459000)
- Elisabet Mansjö, Vadhusberget 12, 474 95 Hälleviksstrand (0706-976640)

Röstning skall vara styrelsen tillhanda
senast 29 mars 2021 kl 24

Den 16 mars kommer styrelsen att skicka brev till alla medlemmar med kallelse och underlag till poströstningen. Kompletterande handlingar finns tillgängliga här intill. De medlemmar som inte har möjlighet att ta del av handlingar via vår webbplats kan kontakta Elisabet Mansjö (0706-976640).

Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars.
Motioner skickas som mejl till arsmote@morlanda.org
eller i brev till Elisabet Mansjö, Vadhusberget 12, 474 95 Hälleviksstrand